Бригада изхвърля метален отпадък в Пазарджик

При нас камион, който изхвърля метален отпадък в Пазарджик.

Може да наемете и екип, който изхвърля метален отпадък в Пазарджик.

Извозваме всичко в рамките на града и на регламентирани за целта места.

Бригада изхвърля метален отпадък в Пазарджик

В София използваме евтиното сметище за извозване на стари мебели и боклуци.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*