Товарни работи изпразване на жилище Шумен

Оферта за изпразване на жилище Шумен.

Тук може да поръчате бригада за изпразване на жилище Шумен.

Общинският съвет одобри новите задължителни правила за управление на отпадъците. Този документ определя процедурата за обслужване на битови отпадъци, включително опасни битови отпадъци, в административната територия, с цел опазване на околната среда, живота и здравето на хората, осигуряване на събиране и регенериране на сортирани отпадъци, както и насърчаване ефективното използване на природните ресурси, връщането в обращение на материали и др., които могат да се използват повторно и да се намали количеството на депото.

Товарни работи изпразване на жилище Шумен

В София използваме евтиното сметище за извозване на стари мебели и боклуци.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*